Ako vyplňovať formulár ?

Vo formulári sa nachádza 22 textových polí, ktorých nastavením určujete vaše požiadavky vyhľadávania. Nenastavením žiadnej požiadavky (kritéria) sa nič nestane, systém Vám vypíše všetky údaje z databázy, čo pri veľkom počte záznamov a pomalom pripojení môže trvať dlho. Každé zadané kritérium zužuje množstvo vyhovujúcich záznamov a tým aj čas vyhľadávania. Iným prípadom nekorektného nastavenia je nastavenie maximálnych hodnôt vo všetkých položkách. Výsledok takéhoto nastavenia bude pravdepodobne nulový lebo je ťažko nájsť také ubytovacie zariadenie v blízkosti ktorého by boli, napr. vynikajúce podmienky na lyžovanie, na agroturistiku, boli tam kúpele, vynikajúce kultúrne podujatia a hovorili by excelentne 7 jazykmi.

Pri nastavovaní kritérií treba postupovať od najdôležitejších požiadaviek k menej dôležitým. Ak je pre mňa dôležitá cena a typ ubytovania vyberiem najprv tieto kritériá. Ak je pre mňa dôležité aby v blízkosti boli dobré podmienky na lyžovanie vyplním aj položku zimné športy nastavením hodnoty 3 - dobré. Ak sú pre mňa ostatné kritériá nepodstatné -  nenastavujem ich. Kliknutím na tlačidlo OK, hladaj sa nám zobrazia tie záznamy, ktoré vyhovujú všetkým kritériám súčasne. Ak by bol zoznam veľmi rozsiahly, môžeme sa vrátiť a pridať ďalšie kritérium, resp. môžeme už nastavené kritérium sprísniť, napr. v našom prípade nastavením položky zimné športy na hodnotu 5 - vynikajúce. Znovu klikneme na tlačidlo OK, hladaj. Ak naše hladanie bolo neúspešné, čiže sa nenašiel žiadny vyhovujúci záznam, znamená to, že naše kritériá boli buď veľmi prísne alebo ich bolo nastavených príliž veľa. Vrátením sa do formulára, zredukovaním počtu kritérií resp. znížením hodnotiaceho stupňa napr. z 5 na 2 a kliknutím na tlačidlo OK, hladaj sa už vyhovujúce záznamy s veľkou pravdepodobnosťou nájdu.

 

región

Položka je nepovinná, jej výberom značne upresníte rozsah vyhovujúcich záznamov.

rekreačná oblasť, obec

môžete používať % ako zástupný znak

POZOR! Do textového poľa rekreačná oblasť, obec nevpisujte údaje s diakritikou, jednoducho vynechajte ˇ ,  ´, miesto ô, ä použijte o, a. Stačí zadať prvé 2-3 písmená názvu rekreačnej oblasti, resp. obce a ostatné znaky nahradiť znakom %. Treba si uvedomiť, že nie každé ubytovacie zariadenie sa nachádza v obci podľa ktorej je pomenovaná rekreačná oblasť. Preto odporúčame túto položku vyplňovať uvážlivo.

typ ubytovania

Položka je nepovinná, ak si neurčíte typ ubytovania do vyhľadávania sa zahrnú všetky

cena na osobu/deň do

Sk

Položka je nepovinná, ak si neurčíte cenu do vyhľadávania sa zahrnú všetky ceny od 1 Sk vyššie, čiže cena je pre Vás nepodstatná. Ak si cenu nastavíte do vyhľadávania sa zahrnú všetky ceny od 1 Sk po  Vami stanovenú hodnotu. Ceny sú len orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť.

cena na osobu/deň do

Euro

Položka je nepovinná, ak si neurčíte cenu do vyhľadávania sa zahrnú všetky ceny od 1 Eura vyššie, čiže cena je pre Vás nepodstatná. Ak si cenu nastavíte do vyhľadávania sa zahrnú všetky ceny od 1 Eura po Vami stanovenú hodnotu. Ceny sú len orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť

min.požadovaná kapacita

Položka je nepovinná, odporúčame ju však zadať pri väčších skupinách. Hľadajú sa zariadenie kde kapacita rovná Vami udanému číslu a vyššia.

 

Požadujeme ovládanie jazykov:  (0-nie, 3-dobre, 5-plynule)

 

Položka je nepovinná, primárne je určená zahraničným návštevníkom, ktorí si nechcú znepríjemňovať dovolenku nedorozumeniami spôsobenými jazykovou bariérou

 

english   

  

ak hodnotu nezadám - 0 tento jazyk je pre mňa nepodstatný, ak zadám 5 komunikácia v danom jazyku je pre mňa veľmi dôležitá

 

Rekreačné možnosti v okolí do 10 km  (0-žiadne, 3-dobré, 5-vynikajúce) 

 

kupele  

  

Svoje požiadavky ktoré na rekreačných možností v mieste ubytovania mám, môžem vyjadriť ohodnotením stupňami 0 až 5. Pri  stupni 0 je pre mňa daná možnosť nepodstatná a pri stupni 5 kľúčová. Kritériá na základe ktorých sa pridelujú stupne sú vzdialenosť od ubytovacieho zariadenia a kvalita služieb. Napr. ak je ubyt. zariadenie 300m od termálneho kúpaliska, ktorého kvalita je vynikajúca - dostáva hodnotenie 5. Ak je ale ubyt. zariadenie od toho istého kúpaliska vzdialené na cca 5 km - dostáva hodnotenie 3. Ale môže byť aj iná situácia, ubyt. zariadenie je 300m od termálneho kúpaliska, ktorého kvalita je len priemerná až slabá - dostáva hodnotenie 2-3. 

 

 

 

termálne kupalisko

 

zimné športy 

 

turistika/agroturistika 

 

cykloturistika 

 

vodné športy 

 

pamiatky 

 

kultúrne podujatia 

 Firemné a spoločenské akcie: 

 

Položka je nepovinná, je určená predovšetkým tým zariadeniam, ktoré majú popri ubytovacích možnostiach aj priestory na zabezpečenie rôznych typov akcií

 

zabezpečujeme