Hlavná stránka

Autori

Poslanie Kontakt Názory a pripomienky  Ako kúpiť Technika
         
02102403001 02102403002 02102403003 02102403004 02102403005
Pohľad z okna Autoportrét Dvojobraz Hmyz I. Hmyz II.
olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas
180x130 130 x 90 195x 135 215x 115 215x 115
 
02102403006 02102403007 02102403008 02102403009 02102403010
Hmyz III. Čiernobiely sen Pohľad z okna II. Hmyz  IV. Pohľad cez okno
olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas olej-plátno / oil-canvas
215x 115 120x 80 195x135 215x 115 140x 90

 

         

Ivona Žirková

   
 

Narodila sa 9. 8. 1978 v Martine. V rokoch 1993-97 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave pod vedením prof. Milana Bočkaya a Mariána Meška. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave absolvovala v rokoch 1997-2003 pod vedením prof. Daniela Fishera. V roku 2001 pôsobila v Prahe na odbornej stáži v ateliéri klasických maliarskych technik prof. Zdeňka Berana

Samostatné výstavy

Galéria Buryzone v Bratislave  2002

J&T Banka v Prahe  2003

SNG v Bratislave 2003

Galéria Médium v Bratislave  2003

 

Spoločné výstavy

Považská galéria v Žiline  2000

Turčianska galéria v Martine  2001

IBM  Bratislava  2002

 

     
 

 

 

Homepage

Artists

Objective Info Feedback