späť

Využite príležitosť vystaviť svoje umelecké diela na www stránkach ATG Slovakia a na CD ATG Slovakia. Zabezpečíme Vám nepretržite prístupnú galériu z hociktorého miesta sveta a Vaše diela uvidí podstatne širší okruh ľudí než doteraz. Vďaka nášmu aktívnemu marketingu sa zvýši predajnosť Vašich umeleckých diel nielen doma ale aj v zahraničí.

O podmienkach a technickom zabezpečení sa informujte na tel.č.:

00421 35 6422035

00421 903 895 033

fax: 035 / 6422035

alebo e-mailom atgslovakia@stonline.sk