Hlavná stránka

Autori

Poslanie Kontakt Názory a pripomienky  Ako kúpiť Technika
             
         
00700803006.jpg (16880 bytes) 00700803007.jpg (33998 bytes) 00700803005.jpg (17477 bytes) 00700803009.jpg (20822 bytes) 00700803010.jpg (12120 bytes)
700803006 700803007 700803005 700803009 700803010
Zimný klud 1998 V tieni mrakov 1998 Pri lese 1998 V údolí 1993 Pred búrkou 1995
olej olej olej olej olej
58x41 57x39 57x39 65x45 66x35
         
         
00700803016.jpg (14842 bytes) 00700803017.jpg (33328 bytes) 00700803018.jpg (20451 bytes) 00700803019.jpg (10564 bytes) 00700803020.jpg (10280 bytes)
700803016 700803017 700803018 700803019 700803020
Dunajské rameno 1998 Bad Wimpfen a okolie 1996 Mŕtve rameno 1995 V plameňoch 2000 V tieni mrakov II 2000
olej olej olej pastel pastel
63x39 59x39 60x40 62x42 62x42
         
         
00700803021.jpg (13835 bytes) 00700803022.jpg (6979 bytes) 00700803023.jpg (8973 bytes) 00700803037.jpg (9124 bytes) 00700803038.jpg (10213 bytes)
700803021 700803022 700803023 700803037 700803038
Jeseň Na brehu Ipľa 2000 Smútiaca krajina 1994 Bazilika 1999 Pri rieke II 2002
pastel pastel akvarel akvarel akvarel
60x45 60x40 40x27 40x27 40x27
         
         
00700803026.jpg (8015 bytes) 00700803027.jpg (11540 bytes) 00700803028.jpg (10745 bytes) 00700803029.jpg (9972 bytes) 00700803031.jpg (12171 bytes)
700803026 700803027 700803028 700803029 700803031
Povodeň 1996 Pri rieke 1999 Pri vode 2001 Pri Chlabe 2002 Po daždi II 1997
akvarel akvarel akvarel akvarel akvarel
32x23 40x28 40x28 40x28 41x29
         
         
00700803046.jpg (9168 bytes) 00700803047.jpg (6617 bytes) 00700803048.jpg (3937 bytes) 00700803054.jpg (8813 bytes) 00700803055.jpg (9620 bytes)
700803046 700803047 700803048 700803054 700803055
Zrkadlo rodiska 2002 Krajina pri Malej 2002 Krajina pri Dunaji 2000 Zimný súmrak 2002 Teplá jeseň 1990
olej olej olej olej olej
60x48 60x40 60x40 35x25 41x33
         
         
  00700803059.jpg (6348 bytes)   00700803062.jpg (10448 bytes)  
  700803059   700803062  
  Kostol 1983   V tieni starých stromov 2000  
  olej   olej  
  40x55   50x30  
         
         
         

 Ján Lábik

Životopisné údaje

 Ján Lábik sa narodil 25. marca 1933 v Parkane –Štúrovo. Základné a stredné odborné vzdelanie získal vo svojom rodisku a v Ostrihome - MR. Je členom Slovenskej výtvarnej únie maďarských výtvarných umelcov na Slovensku A Spoločnosti. Od roku 1979 navštevuje Ostrihomský výtvarný krúžok a letné výtvarné tábory. Jeho usmerňovateľmi boli Novák Lajos, Konár Gyorgy, Kaposi Endre, Végvári János. Od roku 1957 je maliarom - dekoratérom štúrovskej Jednoty. V roku 1982 sa stáva zakladajúcim a vedúcim štúrovského výtvarného krúžku. V roku 1989 bol spoluzakladateľom Galérie v Štúrove. Je čestným členom kultúrneho spolku -kruhu priateľov Pozúnia a Umeleckého Cechu v Ostrihome.

V roku 1999 získal ocenenie PRO URBE Štúrovo.

Jeho obrazy sa nachádzajú v múzeách a súkromných  zbierkach doma i v zahraničí

 

 

 

Homepage

Artists

Objective Info Feedback