Hlavná stránka

Autori

Poslanie Kontakt Názory a pripomienky  Ako kúpiť Technika
01201303001.jpg (64203 bytes) 01201303002.jpg (37797 bytes) 01201303003.jpg (57735 bytes) 01201303004.jpg (80561 bytes) 01201303005.jpg (70574 bytes)
01201303001 01201303002 01201303003 01201303004 01201303005
STAREC JESENNÁ NÁLADA HABYTAT PANOVNIK CYKLUS ZNAMENIA ( o Bohu a láske)
akryl - 2001 olej - 1997 olej olej olej - 2000
68 x 80 90x80 101 x 84 50x80 50x80
01201303007.jpg (59179 bytes) 01201303008.jpg (62192 bytes) 01201303010.jpg (50517 bytes)
01201303006 01201303007 01201303008 01201303009 01201303010
POCTA JEDNEJ KRÁLOVNEJ ÚČASTNÍCI ČERVENÝ SEN OSADA KATEDRÁLA
akryl - 2002 olej 2002 akryl - 2002 akryl - 2001 akryl - 2001
43x77 49x62 48x58 48x58 48x58
01201303011.jpg (52668 bytes) 01201303012.jpg (45642 bytes)  

01201303014.jpg (66684 bytes)

 

01201303015.jpg (66891 bytes)
01201303011 01201303012 01201303013 01201303014 01201303015
ZELENÁ KRAJINA JESENNÁ NÁLADA II MODRÉ ZNAMENIA ZNAMENIE DVAJA V KRAJINE
akryl - 2001 akryl olej - 2000 olej - 1997 olej - 1995
48x58 58x58 41x60 80x90  90x80

Kocsis Ernest

   

sa narodil 22. októbra 1937 v Štúrove. Študoval na škole dôstojníckeho dorastu letectva a neskôr pracoval ako baník v Ostrave. V roku 1960 začal svoje pedagogické pôsobenie. Učil na viacerých základných školách v okrese N. Zámky a Komárno. Od roku 1976 pôsobí na Katedre  výtvarnej výchovy PF v Nitre. V roku 1980 získal doktorát a v r. 1985 hodnosť Kandidáta vied na KU v Prahe. Počas svojej tvorby získal mnohé domáce aj zahraničné ocenenia. Vystavuje doma aj v zahraničí a jeho diela sa nachádzajú v múzeách, galériách a súkromných zbierkach na celom svete

Was born  in 22. okt. 1937 in Sturovo. He studied at the Air force officer school. Later he works as miner. In 1960 started his pedagogical activity, taught on elementary schools in N. Zámky and Komárno. Since 1976  taught at the Teacher College in Nitra. In 1980 he has given the degree of doctor and in 1985 degree candidate of science at the UK in Praha. He has exhibited his works at domestic and foreign exhibitions. 

 

Homepage

Artists

Objective Info Feedback